5 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của Steven Gerrard2

5 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của Steven Gerrard2

5 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của Steven Gerrard

Gerrard đã sớm được nhận ra tài năng khi còn thiếu niên