R4

R4

Cristiano Ronaldo nói chuyện cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi cùng đi dạo ở Lisbon hôm thứ ba vừa qua. Ảnh: Internet.